Lapteviečiai

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradinis Veikla Renginiai Paminėta Gedulo ir Vilties diena

Paminėta Gedulo ir Vilties diena

El. paštas Spausdinti

2019-06-14 lapteviečiai minėjo Gedulo ir Vilties dieną, dalyvavo LR iškilmingame Seimo posėdyje, kuriame prof. Arimantas Dumčius savo kalboje daug dėmesio skyrė lapteviečiams (posėdžio vaizdo įrašas yra čia , prof. Dumčiaus kalba nuo 16:55 min.), Valstybinės vėliavos pakėlimo ceremonijoje Nepriklausomybės aikštėje, okupacijos, genocido ir sovietmečio represijų aukų pagerbimo ceremonijoje prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams, kurioje kalbą pasakė laptevietis dr. Jonas Rytis Puodžius, Atminties valandoje prie Naujosios Vilnios geležinkelio stoties memorialo ir kituose renginiuose.

06-15 prie lapteviečių žeminukės jurtos Rumšiškių liaudies buities muziejuje vyko Gedulo ir vilties dienos paminėjimas bei ekspedicijos Lena'89 trisdešimtosios metinės. 
Reportažas LRT Panoramoje yra čia (2019-06-15 nuo 05:30 minutės).
Romulado Markausko nuotraukos yra čia.
Plačiau...
Renginį malda pradėjo kun. Gintas Rumševičius. Atminimo gėlių puokštes, papuoštas Lietuvos vėliavos kaspinais, atvežė ir kartu su lapteviečiais prie atminimo koplytstulpių ir paminklų padėjo LR Seimo atstovės Angonita Rupšytė ir Danguolė Stonytė.
Renginio svečias signataras Česlovas Stankevičius tarė sveikinimo žodį. Jonas Markauskas įteikė Dalios Grinkevičiūtės atminties ir pagarbos medalius Justinai Kozakaitei, Albinui Kentrai, Teodoros ir Eligijaus-Juvencijaus Morkūnų šeimai, Rimantui Plėščiui.
Prof. Arimantas Dumčius susirinkusius tradiciškai vaišino lietuviška duona, Lietuvos jakutų atstovės, vadovaujamos Galinos Mečkovskajos, papasakojo apie lietuvių ir jakutų tautų bendrą skausmą, kurį įamžina ir neseniai pastatytas šalia jurtos jakutų SERGE (plačiau čia, Romualdo Markausko nuotraukos čia), padainavo jakutų ir lietuvių dainų. Renginį vedė Petras Venclovas, muzikavo Rimantas Vaičekonis su grupe. Renginio programa yra čia.

Justina Kozakaitė ir Jonas Markauskas
Apdovanojama Morkūnų šeima
Rimantas Plėštys (dešinėje) ir Jonas Markauskas