Lapteviečiai

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Lapteviečių susitikimas Rumšiškėse 2024 06 15

El. paštas Spausdinti

2024 m. birželio 15 d. 12 val. nuoširdžiai kviečiame į  tradicinį tremtinių susitikimą Lietuvos etnografijos muziejuje Rumšiškėse prie žeminukės - jurtos paminėti Gedulo ir Vilties dieną; susipažinti su dailininkės Jūratės Bičiūnaitės Masiulienės iliustracijomis jos knygai „Jaunystė prie Laptevų jūros“; pamatyti arkties tremtinės Mildos Prasauskaitės Jurkonienės Exlibrius; apžiūrėti fotografo Alberto Švenčionio nuotraukas iš ciklo „Susitikimai“; išgirsti renginio svečių pasisakymus.

Renginyje dalyvaus kun. Stasys Kazėnas SJ, LR Seimo ir Vyriausybės nariai bei kiti garbūs svečiai. Tradiciškai laukiame profesoriaus Vytauto Landsbergio.

KVIETIMAS parsisiuntimui: http://laptevieciai.lt/parsisiuntimai

 

Kvietimas į Jono Bulotos minėjimą

El. paštas Spausdinti

 

Lapteviečių susitikimas Rumšiškėse 2023 06 17

El. paštas Spausdinti

Mielieji,

2023 m. birželio 17 d. 12 val. nuoširdžiai kviečiame į  tradicinį tremtinių susitikimą Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse prie žeminukės - jurtos.

Paminėsime Gedulo ir Vilties dieną, prisiminsime, kaip prieš 80 metų sovietai Trofimovske niekino mirusiuosius; dalyvausime Dalios Grinkevičiūtės atminties ir pagarbos medalio įteikimo ceremonijoje; susipažinsime su dailininkės Jūratės Bičiūnaitės Masiulienės iliustracijomis jos knygai „Jaunystė prie Laptevų jūros“; apmąstysime Jakutijos dailininkės A. Bočiarovos Inokentjevos paveikslą „Ar ne mes žuvys?“; išgirsime renginio svečių pasisakymus.

Renginyje dalyvaus kun. Stasys Kazėnas SJ, LR Seimo ir Vyriausybės nariai bei kiti garbūs svečiai. Tradiciškai laukiame profesoriaus Vytauto Landsbergio.

[...] Grupė kalinių, lydima sargybos, išėjo į Trofimovską vežti lavonų. Mudu su Vaclovu Vaitulioniu, Lietuvos policininku iš Nedzingės, likome kūrenti laužų, kad lavonų vežėjai neklaidžiodami galėtų grįžti. [...] Grįžę ir pasišildę prie laužų bei atsigėrę arbatos, kaliniai buvo vėl išvaryti antrą kartą vežti tą baisų krovinį. [...]  (Ričardas Vaicekauskas. Kelio rodyklė, Vilnius, LNM, 2011, p. 184-189)

KVIETIMAS parsisiuntimui: http://laptevieciai.lt/parsisiuntimai


(Alfredo Ališausko piešinys R. Vaicekausko knygai "Ten, kur baigiasi žemė")


 

Netektis. Atsisveikiname su Vytautu Miliausku

El. paštas Spausdinti

2022 m. gruodžio 31 d. mirė buvęs Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos (LPKTB) valdybos pirmininkas Vytas Miliauskas (1941-2022).
Atsisveikinimas su velioniu sausio 2 d. nuo 16 val. Laidojimo Paslaugų Centre, Kalvarijų g. 329, Vilnius.
Šv. Mišios bus aukojamos sausio 3 d. 7:00 val. šalia esančioje Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčioje (Jeruzalės bažnyčia).
Išlydėjimas sausio 3 d. 11:00 val. , laidojamas Karveliškių kapinėse.

Nuoširdi užuojauta velionio artimiesiems ir bendražygiams. Ilsėkis ramybėje, mielas drauge. Lapteviečiai

IN MEMORIAM

Vienas ėjo keliu ir dainavo
apie laisvę, kelią ir Grįžulą.
Nuriedėjo daina per tolumas
Iki girios, juoduojančios
klony.

Atsimušus į tamsų eglyną
aidu į kelią sugrįžo
daina
pasunkėjusiais žodžiais
apie kryžkelės kryžių
negrįžusiems.

(Liudvikas Jakimavičius. Keleivio daina)

„Lapteviečiai“ liūdi netekę bendražygio Vytauto Miliausko - aktyvaus Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos nario, palikusio ženklų indėlį išsaugant  Lietuvos tremties istoriją, sakiusį tiesos žodį apie partizanų kovas atsiminimų knygose, nuotraukose, tvirtai stovėjusio pilietiškumo pozicijose visą savo gyvenimą. Neįsivaizduojamas be savo bendražygės žmonos Virginijos, nuolat fotografuojantis, juokaujantis,  jautrus ir įžvalgus, toks buvo Vytautas, kurį pažinojome daugelį metų.

2021 spalio 14 d. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre pasitikome jo knygą „Post tenebras lux (Po tamsos šviesa)“. Tai prisiminimų ir pasvarstymų biografinė knyga, pasakojanti autoriaus šeimos istoriją Lietuvai skaudžių istorinių įvykių aplinkybėmis. Atrodo, ką tik kalbėjomės su Vytautu telefonu apie pakartotiną knygos pristatymą, vykusį Kaune 2022 m. lapkričio 10 d. ...

2012 metais Lietuvos valstybinė delegacija vyko į  Sacha respublikos sostinę Jakutską  paminėti lietuvių žiauriausių trėmimų į Sibirą 70-mečio. Vytautas Miliauskas buvo jos nariu, kelionės metraštininku, įamžino kelionės akimirkas nuotraukose, spaudoje (skaitykite čia).

Daugelį metų mus siejo bendrystė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos veikloje.

Liūdime kartu su artimaisiais ir bendražygiais. Laptevų jūros tremtinių brolija „Lapteviečiai“

Plačiau apie Vytauto Miliausko veiklą:

Skaityti toliau...
 


Puslapis 1 iš 24