Lapteviečiai

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradinis Veikla Renginiai ĄŽUOLAS TREMČIŲ 75-SIOMS METINĖMS OŽKABALIUOSE

ĄŽUOLAS TREMČIŲ 75-SIOMS METINĖMS OŽKABALIUOSE

El. paštas Spausdinti

Balandžio 30 d. Jono Basanavičiaus gimtinėje  Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyne minint XX amžiaus Lietuvos tremčių 75-ąsias metines be kitų daugybės ąžuolėlių pasodintas ir brolijos „Lapteviečiai“ ąžuolas. Jį palaimino vyskupas J.Boruta.

Brolijos „Lapteviečiai“ nariai prie pasodinto ąžuolo.

Žūrėkite apie tai laidos įraše  "Ryto ratas su Zita Kelmickaite".

ĄŽUOLAS TREMČIŲ 75-SIOMS METINĖMS OŽKABALIUOSE

 

Lietuvos nacionalinio muziejaus svetainė skelbė: ,,Balandžio 30 d. 12 val. Jono Basanavičiaus gimtinėje  ir Lietuvos tautinio atgimimo ąžuolyne vyks Ąžuolyno dienos sueiga. Atkurtos  Lietuvos valstybės šimtmečio giraitėje trečią dvidešimt penkių ąžuolų guotą  sodins Mažoji Lietuva ir žemaičiai. Minint XX amžiaus Lietuvos tremčių 75-ąsias metines, giraitėje bus sodinamas ąžuolas tremtiniams atminti“.

Ši žinia paskatino keliauti į Atgimimo ąžuolyną. 12 val. J. Basanavičiaus gimtinės aikštelėje Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorė B. Kulnytė pakėlė trispalvę, tautinės giesmės žodžiais pradėta Ąžuolyno dienos sueiga. Po Kauno dramos teatro direktoriaus E. Stanciko įžangos žodžių ir atvykusiųjų sveikinimų gausus atvykusiųjų būrys pasklido po gražiai prižiūrimą ąžuolyną. Buvusieji tremtiniai su šeimomis iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Garliavos, Smalininkų ir kitų  vietų būriavosi prie Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos  Vilniaus skyriaus ir Laptevų jūros tremtinių brolijos ,,Lapteviečiai“ plazdančių vėliavų. Represijų aukų giraitėje 4c pažymėtoje vietoje miškininkų paruoštą ąžuoliuką sodino buvusieji tremtiniai su kolegomis. Vyskupas J. Boruta palaimino tremties 75-čiui pasodintą ąžuoliuką, linkėdamas neužmiršti skaudžios Lietuvos netekčių istorijos.

Sueigoje nuotaikingai dainavo ir šoko Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro kapela ,,Smalinė“ iš Smalininkų, vokalini ansamblis ,,Vėtrungė“ iš Viešvilės, tautinių šokių kolektyvas ,,Skalva“ iš Smalininkų. Sueigos dalyvius svetingai sutiko ir skania sriuba vaišino renginio organizatoriai Lietuvos nacionalinio muziejaus darbuotojai. Mus stebino ypatingai rūpestingai tvarkoma sodybos ekspozicija, gėlynai, ąžuolyno teritorija. Čia besilankantieji gali susipažinti su Jono Basanavičiaus gimtinėje atkurta pasiturinčio XIX a. pradžios Sūduvos ūkininko sodyba, kurioje augo sąjūdžio veikėjas, gydytojas, visuomenininkas dr. Jonas Basanavičius. Sueigos dalyviams ilgai išliks atmintyje renginio vaizdai. Už tai tariame nuoširdų AČIŪ muziejaus direktorei ir kolektyvui.

Vyskupas Jonas Boruta sveikina akcijos dalyvius.