"Lietuvos okupacijos 70-mečio, Gedulo ir vilties dienos renginių programa

Ketvirtadienis, 10 Birželis 2010 11:13
Spausdinti

"Lietuvos okupacijos 70-mečio, Gedulo ir vilties dienos renginių programa." http://www3.lrs.lt/pls/inter/www_tv.show?id=7366,1,49