Sveikinimas Jonams

Antradienis, 23 Birželis 2015 23:34
Spausdinti

Sveikiname mūsų mylimus Jonus jų vardo dienos proga!!!

Sveikatos, stirpybės ir Dievo palaimos linkėdami - lapteviečiai.

2015-06-24


Iš kairės: Jonas Markauskas, gen.Jonas Kronkaitis, dr.Jonas Puodžius, Jonas Milerius