Lapteviečiai

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Lapteviečių dovana Popiežiui

El. paštas Spausdinti

2018 m. rugsėjo 13 d. laptevietis Jonas Puodžius, LPKTB pirmininkas Vidmantas Samys  ir Rimvydas Racėnas Lietuvos tremtinių vardu  įteikė  Apaštališkajam nuncijui – arkivyskupui Pedro LOPEZ QUINTANA  tautodailininko  Rimvydo Zinkevičiaus sukurtą SIBIRO MADONĄ. Arkivyskupas domėjosi SIBIRO MADONOS kelione iš Sibiro į Vilniaus Arkikatedrą, stebėjosi tautodailininko R. Zinkevičiaus gausiais kūriniais, prisiminė jo skulptūras Rumšiškių muziejuje, kur arkivyskupas ne kartą lankėsi.

Kartu su SIBIRO MADONA padovanota ir L. Gutausko knyga  "Veidrodis žiemą", dail. V. Danilaiuskaitė. Poema dedikuota Daliai Grinkevičiūtei.

Rugsėjo 23 d. 16.30 val. Šventasis Tėvas apsilankys Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje Vilniuje, taip pat prie paminklo sovietinėms okupacijos aukoms atminti, Lukiškių aikštėje melsis už žuvusius ir kalėjusius už Lietuvos laisvę (dalyvaus ir lapteviečiai). Lapteviečiai" melsis kartu su Popiežiumi ir 8 val. Santakos parke, Kaune, Jonas Markauskas dalyvaus Popiežiaus susitikime su aukščiausiais Lietuvos vaodvais.

Nuotraukose - akimirkos iš susitikimo su Apaštališkuoju nuncijumi, arkivyskupu Pedro LOPEZ QUINTANA.

Iš kairės: dr. J. R. Puodžius, R. Racėnas, ark. Pedro LOPEZ QUINTANA, Pedro LOPEZ QUINTANA, V. Samys

Iš kairės: V. Samys, dr. J. R. Puodžius, J. Markauskas

Sibiro Madona. Aut. Rimantas Zinkevičius


 

Atvyksta jakutų grupė

El. paštas Spausdinti

2018-06-13 į Lietuvą atvyksta svečiai jakutai iš Jakutijos. 10 tūkst. kilometrų kelionė į Lietuvą - brolijos "Lapteviečiai" ir jakutų atstovų bendrystės rezultatas. Svečiai lankysis Gedulo ir Vilties dienos renginiuose Vilniuje, Kaune, bendraus su jakutų atstovais, gyvenančiais Lietuvoje, aplankys įžymias istorines vietas.

Viešnios Agafijos Ptycynos laiškas, skirtas Lietuvos šimtmečiui ir lietuvių bei jakutų draugystei, yra čia (rusų kalba).

Nuotraukoje Agafija Ptycyna (dešinėje) ir dr.Julijana Vinokurova

 

Gedulo ir Vilties dienos minėjimas

El. paštas Spausdinti

2018 m. birželio 16 d. , šeštadienį, kviečiame atvykti į Lietuvos liaudies buities muziejų prie žeminukės-jurtos paminėti tremčių į Arktį metines bei Gedulo ir Vilties dieną. Dalyvaus kun. Stasys Kazėnas SJ, LR Seimo ir Vyriausybės nariai, Tenesio valstijos (JAV) kolegijų studentai ir dėstytojai, Jakutijos tremtiniai ir kiti garbūs svečiai.

Veiks dail. Viktorijos Daniliauskaitės paroda, bus pristatyta Nijolės Lialkaitės-Baikienės knyga „Šiaurės pašvaistė“.

Renginio pradžia 12:00. Programa yra čia.


 

Išleista knyga tremties tema

El. paštas Spausdinti

2018-04-11 Lietuvos muzikų rėmimo fondo Stasio Vainiūno namuose pristatyta Nijolės Lelkaitės-Baikienės ir Ritos Aleknaitės-Bieliauskienės knyga „Šiaurės pašvaistė“. Dalyvavo pianistė Marija Radvilaitė, autorės, koncertavo pianistai Ugnė Grinkevičiūtė ir Adomas Gražinis.

Ši knyga, dedikuota atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečiui, yra skaudus Lietuvos žmonių kančių liudijimas. Skaitome apie siekį palaužti į negyvenamas ledo salas prie Laptevų jūros išmestų žmonių dvasią, po mirties išniekinti netgi kūnus. Į Lietuvą grįžo vaikystę šiaurės pašvaistės žemėje išgyvenusi, Šiaurės platybėse skaityti išmokusi, muzikos meno paslapčių sužinoti siekusi ir jau Lietuvoje chorvedės diplomą gavusi Nijolė Lelkaitė-Baikienė. Tai pasakojimas ir apie jos tėvą – Pietryčių Lietuvos šviesuolį mokytoją Kazimierą Lelką, jo gyvenimo Golgotą vardan tos Lietuvos. Liudijimai remiasi pasakojimu, dienoraščiais, užrašytais istoriniais faktais, nuotraukomis.

Renginyje dalyvavo tremtiniai, meno ir muzikos atstovai, Nijolės Lelkaitės-Baikienės kolegos, draugai, artimieji. Nijolė Lelkaitė-Baikienė papasakojo apie knygos gimimo istroriją, savo šeimos kančią ir nepalaužiamą norą gyventi.

 


Puslapis 4 iš 19