Lapteviečiai

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Pradinis

Netektis: mirė Vaidutis Kasperavičius

El. paštas Spausdinti

2019-01-17 mirė laptevietis Vaidutis Kasperavičius, titano paminklų pastatytų tremties vietose gamintojas ir statytojas. 

KASPERAVIČIUS Vaidutis Augustinas gimė 1933 m. gegužės 12 d. Onuškio k., Juodupės vls., Rokiškio aps., mokytojų šeimoje. 1941 m. su tėvais (tėvas buvęs ir šaulių būrio vadas, kaimyno lietuvio įskųstas) ištremtas į Jakutiją, Lenos žiotyse esančią Tit Arų salą. Dėl nežmoniškų darbo ir buities sąlygų tėvai po pirmos žiemos tapo pirmos grupės invalidais, nebetinkančiais žvejybai, todėl 1948 m. jiems su šeima buvo leista išvykti gyventi į Jakutską. Ten Vaidutis baigė septynklasę mokyklą, o 1954 m. baigė Jakutsko technikumą, įgijo techniko-elektriko specialybę (elektrinės, tinklai ir sistemos).

Pagal paskyrimą dirbo Jakutsko akmens anglimi kūrenamos 2x12 MW elektrinės pamainos viršininku. 1956 m. be tėvų (nes jų neišleido) grįžo į Lietuvą, bet buvo pašauktas į kariuomenę — 3 metus tarnavo Murmansko srityje. Tėvus ir brolį iš Sibiro išleido tik 1957 m.1959 m. tarpininkaujant Lietuvos energetikos sistemos vienam iš vadovų Algirdui Stumbrui priimtas dirbti į Vilniaus antrąją elektrinę budinčiuoju elektromonteriu. Vėliau lipo karjeros laiptais: dirbo Elektros cecho pamainos viršininku, elektrinės budinčios pamainos viršininku, Elektros cecho viršininko pavaduotoju. Dirbdamas mokėsi Kauno politechnikos instituto Vilniaus filiale. Jį baigęs 1966 m. įgijo inžinieriaus elektriko kvalifikaciją. Visą tą laiką buvo nuolat plečiama Vilniaus antroji elektrinė, pastatyta ir paleista trečioji Vilniaus elektrinė. 1979-1988 m. V. Kasperavičius buvo elektros cecho viršininkas. Nuo 1988 m. iki 2001 m. — elektros cecho viršininko pavaduotojas.


Žmona Nijolė Zlatkutė (g.1949 m.), technikė elektrikė. Sūnus Jurgis (1961 m.) Leningrade baigęs elektroninę medicinos aparatūrą, dirba Lietuvoje inžinieriumi pagal specialybę. Duktė Dangė (g. 1966 m.) dirba poliklinikos registratūroje. Vaidutis ir Nijolė turi 5 anūkus, visi – Lietuvoje. 
1989 m. Vilniaus elektrinės techninėje bazėje V. Kasperavičius pagamino ir dalyvavo pastatant keturis titano paminklus — kryžius Laptevų jūros salose 1943 m. žuvusiems lietuviams ir suomiams atminti.
Šaltinis: www.vikis.lt

Atsiminimai apie paminklų tremties vietose statybą, a.a. Vaidučio Kasperavičiaus indėlį yra: dienos.lt ir čia.

KASPERAVIČIUS Vaidutis Augustinas gimė 1933 m. gegužės 12 d. Onuškio k., Juodupės vls., Rokiškio aps., mokytojų šeimoje. 1941 m. su tėvais (tėvas buvęs ir šaulių būrio vadas, kaimyno lietuvio įskųstas) ištremtas į Jakutiją, Lenos žiotyse esančią Tit Arų salą. Dėl nežmoniškų darbo ir buities sąlygų tėvai po pirmos žiemos tapo pirmos grupės invalidais, nebetinkančiais žvejybai, todėl 1948 m. jiems su šeima buvo leista išvykti gyventi į Jakutską. Ten Vaidutis baigė septynklasę mokyklą, o 1954 m. baigė Jakutsko technikumą, įgijo techniko-elektriko specialybę (elektrinės, tinklai ir sistemos).

Pagal paskyrimą dirbo Jakutsko akmens anglimi kūrenamos 2x12 MW elektrinės pamainos viršininku. 1956 m. be tėvų (nes jų neišleido) grįžo į Lietuvą, bet buvo pašauktas į kariuomenę — 3 metus tarnavo Murmansko srityje. Tėvus ir brolį iš Sibiro išleido tik 1957 m.

1959 m. tarpininkaujant Lietuvos energetikos sistemos vienam iš vadovų Algirdui Stumbrui priimtas dirbti į Vilniaus antrąją elektrinę budinčiuoju elektromonteriu. Vėliau lipo karjeros laiptais: dirbo Elektros cecho pamainos viršininku, elektrinės budinčios pamainos viršininku, Elektros cecho viršininko pavaduotoju. Dirbdamas mokėsi Kauno politechnikos instituto Vilniaus filiale. Jį baigęs 1966 m. įgijo inžinieriaus elektriko kvalifikaciją. Visą tą laiką buvo nuolat plečiama Vilniaus antroji elektrinė, pastatyta ir paleista trečioji Vilniaus elektrinė. 1979-1988 m. V. Kasperavičius buvo elektros cecho viršininkas. Nuo 1988 m. iki 2001 m. — elektros cecho viršininko pavaduotojas.

Žmona Nijolė Zlatkutė (g.1949 m.), technikė elektrikė. Sūnus Jurgis (1961 m.) Leningrade baigęs elektroninę medicinos aparatūrą, dirba Lietuvoje inžinieriumi pagal specialybę. Duktė Dangė (g. 1966 m.) dirba poliklinikos registratūroje. Vaidutis ir Nijolė turi 5 anūkus, visi –Lietuvoje.

1989 m. Vilniaus elektrinės techninėje bazėje V. Kasperavičius pagamino ir dalyvavo pastatant keturis titano paminklus — kryžius Laptevų jūros salose 1943 m. žuvusiems lietuviams ir suomiams atminti.

Mirė 2019 m. sausio 17 d. Vilniuje. (Žiūr. naujienas: http://www.vikis.lt/energetika.vikis.lt/mediawiki-1.25.1/index.php/Klubo_skelbimai_ir_naujienos

Red. Vyt. Miškinis