Apie Okupacijos ir Gedulo ir vilties dienos minėjimą prie Naujosios Vilnios Atminties memorealo

Antradienis, 30 Birželis 2015 20:56
Spausdinti

2015 m. birželio 15-ąją prie Naujosios Vilnios geležinkelio stoties memorialo paminėta Lietuvos okupacija ir Gedulo ir vilties diena. Kalbėjo Vilniaus m. meras Remigijus Šimašius, Lietuvos policijos kapelionas Algirdas Toliatas, brolijos „Lapteviečiai Rita Vipartienė ( kalbos tekstas leidinyje "Varpas") ,  patriotines dainas dainavo tremtinių choras „,Laisvė“, Vilniaus Antakalnio  gimnazijos ansamblis,  dainininkė Milda Arčikauskaitė,  režisierė ir aktorė Birutė Mar suvaidino ištrauką iš monospektaklio „Ledo vaikai“. Dalyvavo LR Seimo, Vyriausybės nariai, kiti garbūs svečiai.

Lietuvos televizija renginio metu tiesiogiai transliavo lapteviečių interviu (J. Vaicekauskienė, dr.J. Puodžius, R. Vipartienė, 2015-06-15  nuo 13:05 min.).

Asmenų, ištremtų į Bykov-Mys (prie Laptevų jūros) sąrašas yra čia.

 

Pagerbiamas paminklas Atmintis prie Naujosios Vilnios geležinkelio stoties.

Skaičiuojama, kad iš viso iš Lietuvos buvo ištremta arba įkalinta sovietų valdžios apie 300 tūkst. žmonių, daug to meto politikų, visuomenės veikėjų, tautos šviesuolių, išvežta daugiau kaip 32 tūkst. vaikų. Iš tremtinių 33,59 proc. grįžo į Lietuvą, 26,52 proc. žuvo tremties ir kalinimo vietose ir beveik 40 proc. tremtinių likimas nežinomas. Tylos minute  Susirinkusieji pagerbė žuvusius tremtyje  tėvynainius ir artimuosius, tėvus, senelius, brolius ir seseris. Skambant trimito garsams, ant paminklinio kryžiaus buvo uždėta ąžuolų girliandas.

 

Lapteviečiai su kun.Algirdu Toliatu (centre) ir Vilniaus m. meru Remigijumi Šimašiumi (dešinėje).

Aktorė Birutė Mar.